6333 7225 // ungdomsskolen@nyborg.dk

Early School Leaving

Nyborg Ungdomsskole og Nyborg Kommune er partnere i Erasmus+ projektet Early School Leaving - Alliance 3. Internationale partnere fra Frankrig, Spanien, Ungarn og Danmark forsøger i fællesskab at blive klogere og dygtigere i arbejdet med unge og Early School Leaving. Et emne der opleves som et stigende problem i alle lande.

 

Projektet Alliance 3 forsøger, at åbne for synergierne mellem organisationerne der arbejder med formel og uformel læring og at forbedre overgangen mellem forskellige uddannelsessektorer på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Projektet giver indblik i værktøjer og praksis til lærere og andre der arbejder med unge og forældre. Målet er at forbedre alle aktøreres samarbejde til aktivt at deltage i kampen mod at droppe ud af skole.

www.alliance3.eu