6333 7225 // ungdomsskolen@nyborg.dk

Ungedemokrati

 

Ungedemokrati er en grundpille i Nyborg Ungdomsskole. Den unges stemme skal have lov til at fylde og den unge skal opleve, at have medindflydelse og medinddrages i store som små ting i den unges liv.

I Nyborg Ungdomsskole har vi forskellige aktiviteter og organer som understøtter ungedemokratiet. Du kan derfor i både uformelle og formelle sammenhænge gøre din stemme gældende.