6333 7225 // ungdomsskolen@nyborg.dk

Bestyrelsen

Nyborg Ungdomsskoles bestyrelse består af:

Anja Kongsdal - Formand (Byrådsmedlem)

Martin Stenmann - Næstformand (Byrådsmedlem)

Magnus Ahlstrøm (Repræsentant for Ungdomsrådet)

Vivian Edelborg (Repræsentant for arbejdsmarkedets parter - FH-fyn)

Peder Rasmussen (repræsentant for arbejdsmarkedets parter - Nyborg Handel)

Kenneth L. Karlsen (Medarbejderrepræsentant)

Dorte Gammelholm (Medarbejderrepræsentant)

Alfred Nørregaard (Repræsentant for fælleselevrådet)