6333 7225 // ungdomsskolen@nyborg.dk

SSP

SSP er et tværfagligt samarbejde mellem Skole, Socialafdelingen og politi der har til formål at forebygge kriminel adfærd blandt børn og unge. I Nyborg kommune er vi 2 ansatte der alle arbejder med at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. Ud over Skolerne og Socialafdelingen arbejder vi tæt sammen med Den boligsociale helhedsplan, Sundhed og Forebyggelse, Rusmiddelcentret og klubberne om at skabe nogle sunde ungdomsfællesskaber for børn og unge i Nyborg.    

Vi arbejder med en bred forebyggende indsats hvor vi underviser alle elever fra 6. – 9. klasse i social pejling og flertalsmisforståelser og er med til forældremøder, hvor vi bl.a. holder oplæg om ’Unge og alkohol’ ’digital adfærd’ og ’flertalsmisforståelser’.

Vi arbejder også mere individorienteret, hvor vi gennem SSP samarbejdet har ekstra fokus på de enkelte unge der udviser en risikoadfærd eller hvor der er kriminalitetsbekymring. 

 

SAMTALER MED EN SSP’ER


Du kan kontakte SSP på alle tider af døgnet (vi sover for det meste om natten) enten ved at ringe eller skrive en sms.

Anne Grundtvig: 20161558

Nikolaj Bruun: 21206506

 

RÅDGIVNING HOS FAMILIEHUSET

Nyborg Kommune tilbyder gratis rådgivning til børn, unge og deres forældre eller andre, der sørger for et barn eller en ung.

Telefontid til åben anonym rådgivning på tlf. 6333 8082:
Mandag kl. 11.00-12.00
Tirsdag kl. 11.00-12.00
Onsdag kl. 11.00-12.00
Torsdag kl. 15.00-18.00 (Denne dag er det også muligt at møde op)
Fredag kl. 11.00-12.00

Du/I har mulighed for at være anonym og kan møde op i åbningstiden torsdag eftermiddag, eller ringe og få telefonisk rådgivning.


ER DU BEKYMRET FOR EN VEN

Har du en ven eller veninde du er bekymret for om er i fare for at havne i misbrug eller kriminalitet er du altid velkommen til at kontakte SSP.

 

VI HAR SAMLET EN RÆKKE LINKS SOM KAN VÆRE GOD AT KENDE TIL SOM UNG: