6333 7225 // ungdomsskolen@nyborg.dk

Fritidsklub Ullerslev

Klubber

Sted
Skolevej 2, 5540 Ullerslev, tlf. nr. 6333 7226

Beskrivelse

ULLERSLEV FRITIDSKLUB

Hverdage: 13.30-17.00
Ferier og skolefridage: 8.00-17.00

4. klasserne starter 1. august i den klub barnet er tilmeldt og kan derfor ikke tilkøbe pasning i juli måned.

Eftermiddagsklubben i Ullerslev ligger på Skolevej 2, 5540 Ullerslev, tlf. 6333 7226.

I klubberne lægger vi vægt på de unges trivsel, samt at de udfolder sig både fysisk og kreativt. Vi lægger også vægt på at styrke fællesskabet på tværs af årgange.
Det er vigtigt for os, at børnene har stor indflydelse på hvad der skal ske i hverdagen.

Fra første dag i klubben vil børnene møde tydelige og engagerede voksne rollemodeller, sociale spilleregler, voksne, der har tid til at lytte og en respektfuld omgangstone.

Klubberne er gode til at omsætte idé til handling.
Børnene vil få alderssvarende udfordringer, både fysisk og psykisk.

De 4 klubber i ungdomsskolen (Ørbæk/Ullerslev/Aunslev/ Nyborg) har tværfagligt samarbejde, såsom fællesdage og fælleslejr i den første uge af sommerferien.

Pris pr. måned 2023: 678 kr.

Pasning i fritidsklubberne kan tilkøbes i juli måned.

Indmeldelse: Tilmeldingen foregår under Digital Pladsanvisning med NemID.
Når vi har registreret tilmeldingen modtager I en besked i e-Boks med link til en digital blanket, hvor I skal give tilladelse til bl.a. kørsel i busser m.m.
Udmeldelsesfrist er løbende måned + 30 dage.
Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt os på ungdomsskolen@nyborg.dk eller ring til klubben efter kl. 13.00 på tlf. 6333 7226.

Pladsanvisningen Nyborg


Andre hold i samme kategori