6333 7225 // ungdomsskolen@nyborg.dk

Forældrenetværk

Forældrenetværk – en indsats i den helhedsorienterede tilgang til børn og unges trivsel.

I april 2021 blev Nyborg Ungdomsskole tilkendt et rådgivningsforløb udført af den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) under Socialstyrelsen. Dette rådgivningsforløb havde til formål at styrke indsatsen på den helhedsorienterede tilgang til børn og unges trivsel.   

Vi er optaget af, hvordan man kan understøtte hele familien med tværfaglige ressourcer, så familien kommer i bedst mulig trivsel. Ved at styrke relationen mellem forældre og deres børn vil vi øge mulighederne for, at barnet vil lykkedes på flere parametre. Herunder skolegang som den største beskyttende faktor for udsathed – også som voksen, hvorfor vores Erasmus+  Alliance3 samarbejde om Early school Leaving har givet inspiration til et endnu stærkere tværfagligt samarbejde omkring børn og unge, og deres forældre, i arbejdet med trivsel.

 

VISO afsluttende rapport Nyborg Kommune.pdf