6333 7225 // ungdomsskolen@nyborg.dk

Uddannelsesraketten

VIL DU VIDERE?

Uddannelsesraketten er et tilbud for unge der har gennemført deres undervisningspligt.
Vi arbejder målrettet sammen med dig på at gøre dig parat til uddannelse og job

 

Uddannelsesraketten hører under Nyborg Ungdomsskole. Vores lokaler ligger på Hyrdegyden 4 i Nyborg, hvor vi har hjemme på 1. salen.

Uddannelsesraketten er et forløb for dig, som har gennemført din undervisningspligt men som stadig mangler noget for at være klar til at starte i uddannelse eller job. Det er en individuelt tilrettelagt indsats, som skal sikre dig den korteste vej til ud- dannelse og job. I Uddannelsesraketten arbejder vi med alle aspekter af ungdomslivet – nemlig den fagfaglige undervisning, uddannelse og vejledning og fritidsdelen.

For at starte i Uddannelsesraketten skal du indstilles af din UU-vejleder og der kræves følgende af dig:

  • Du har gennemført din undervisningspligt
    • Du er ikke umiddelbart klar til at starte på en ungdomsuddannelse eller job
    • Du er parat til at der sker en udvikling i dit liv
    • Du er indstillet på at deltage aktivt
    • Du har lyst til at komme i praktik

Din UU-vejleder sender din indstilling til Uddannelsesrakettens visitationsudvalg, som gennemgår indstillingen og giver besked om du kan få en plads i Uddannelsesraketten.

Et forløb i Uddannelsesraketten kan være af kortere eller længere varighed og er helt individuelle fra elev til elev. Vi har løbende optag, og derfor vil der være et flow af elever gennem året.

Det er en helhedsorienteret og håndholdt indsats, der skal afklare dig i forhold til uddannelses- og jobvalg. Du bliver undervist i dansk og matematik og dette kan være prøveforberedende. Derudover indgår der andre indsatser som fx livsduelighed, praktik og overgangsmentor etc.(se side 4-5) som en væsentlig del af indsatsen. I fritidsdelen vil der være mulighed for at få hjælp til at søge fritidsjob, gå til sport og øge sit netværk.

Under dit forløb vil du være tilknyttet uddannelses- koordinatorerne, som hjælper dig med et tilrettelægge et målrettet forløb i Uddannelsesraketten. Forløbet tilrettelægges, så det giver bedst mulig mening i forhold dit udgangspunkt og dine ønsker for fremtiden.