6333 7225 // ungdomsskolen@nyborg.dk

Forældresamtykke

Her finder du samtykkeerklæring:

Samtykkeerklæring Projekt Fritidsjob.pdf


Her finder du oplysningspligt:

Oplysningspligt - Projekt Fritidsjob.pdf