6333 7225 // ungdomsskolen@nyborg.dk

Heltidsundervisning

Sporskiftet er ungdomsskolens heltidsundervisning for normaltbegavede unge med sociale, faglige eller andre problemstillinger. Eleverne er i aldersgruppen 13 til 17 år

Adresse: Sporskiftet, Hyrdegyden 4, 5800 Nyborg.
Tlf. 6333 7223 | Mobil:  5159 9228

Skolen er placeret i Hyrdegyden i Nyborg og er normeret til 18 unge.

Udgangspunktet i arbejdet med de unge, er gode og positive relationer, der kan styrke eleverne og være med til at skabe en succes for dem. Der lægges stor vægt på at møde de unge der hvor de er, støtte dem i at komme tilbage i skole, samt give dem redskaber og styrke til at hjælpe dem videre i uddannelsesforløb.

Undervisningen foregår i små grupper med flere lærere ad gangen, og der arbejdes struktureret med forudsigelighed og tætte rammer. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer, og arbejdet med de unges personlige og sociale udvikling vægtes højt.

Heltidsskolen følger folkeskolens 8. og 9. klasse, og skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen er ikke bundet af folkeskolens regler om deling på klassetrin, fagrække, læseplaner, timeopdeling m.v. Der undervises  i dansk, matematik, engelsk, hvor det også er muligt at gå til folkeskolens afsluttende prøver. Derudover er der bl.a. idræt, køkken, metalværksted samt andre forskellige praktiske/kreative fag. Oftest vil de praktiske/kreative fag tage udgangspunkt i de unges interesser. Sporskiftet har et løbende optag af elever via visitation.

På Sporskiftet er der et tæt samarbejde med PPR, Socialafdelingen, UU og Ungeenheden, ligesom der er tilknyttet en familiekonsulent, der deltager i forældresamarbejdet.