6333 7225 // ungdomsskolen@nyborg.dk

Fælleselevrådet

Nyborg Fælleselevråd består af to repræsentanter fra hver skoles elevråd.
De mødes ca. en gang om måneden og diskuterer, hvordan de kan hjælpe med at gøre folkeskolen endnu bedre.
De laver fx kampagner, mødes med politikere, skoleledere og bestyrelserne og deltager i spædende møder arrangeret af Danske Skoleelever.